สรุปทริปปั่นวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี

เชิญรายงานประสบการณ์แข่ง/รูป/ผลการแข่งขัน

สรุปทริปปั่นวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 02 มิ.ย. 2019, 21:29

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 กิจกรรมวันจักรยานโลก ณ สนามกีฬาราชบุรี รณรงค์ให้คนรักการปั่นจักรยาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 300 ต้น และร่วมกันทอดผ้าป่าที่วัดสันติการาม ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมดีในวันนี้ครับ
แนบไฟล์
DSCF6043.jpg
DSCF6044.jpg
DSCF6045.jpg
DSCF6046.jpg
DSCF6047.jpg
DSCF6048.jpg
DSCF6049.jpg
DSCF6050.jpg
DSCF6051.jpg
DSCF6053.jpg
DSCF6054.jpg
DSCF6055.jpg
DSCF6056.jpg
DSCF6057.jpg
DSCF6058.jpg
DSCF6059.jpg
DSCF6060.jpg
DSCF6062.jpg
DSCF6063.jpg
DSCF6065.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริปปั่นวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 02 มิ.ย. 2019, 21:33

กิจกรรมวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
DSCF6066.jpg
DSCF6067.jpg
DSCF6069.jpg
DSCF6070.jpg
DSCF6071.jpg
DSCF6072.jpg
DSCF6073.jpg
DSCF6074.jpg
DSCF6075.jpg
DSCF6076.jpg
DSCF6077.jpg
DSCF6078.jpg
DSCF6079.jpg
DSCF6080.jpg
DSCF6081.jpg
DSCF6082.jpg
DSCF6083.jpg
DSCF6085.jpg
DSCF6086.jpg
DSCF6087.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริปปั่นวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 02 มิ.ย. 2019, 21:36

กิจกรรมวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
DSCF6088.jpg
DSCF6089.jpg
DSCF6090.jpg
DSCF6092.jpg
DSCF6093.jpg
DSCF6094.jpg
DSCF6095.jpg
DSCF6096.jpg
DSCF6097.jpg
DSCF6098.jpg
DSCF6099.jpg
DSCF6100.jpg
DSCF6101.jpg
DSCF6102.jpg
DSCF6103.jpg
DSCF6104.jpg
DSCF6105.jpg
DSCF6106.jpg
DSCF6107.jpg
DSCF6108.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริปปั่นวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 02 มิ.ย. 2019, 22:12

กิจกรรมวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
DSCF6109.jpg
DSCF6110.jpg
DSCF6111.jpg
DSCF6112.jpg
DSCF6114.jpg
DSCF6115.jpg
DSCF6116.jpg
DSCF6117.jpg
DSCF6118.jpg
DSCF6119.jpg
DSCF6120.jpg
DSCF6121.jpg
DSCF6122.jpg
DSCF6123.jpg
DSCF6124.jpg
DSCF6125.jpg
DSCF6126.jpg
DSCF6127.jpg
DSCF6128.jpg
DSCF6129.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริปปั่นวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 02 มิ.ย. 2019, 22:23

กิจกรรมวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_5642.jpg
IMG_5643.jpg
IMG_5644.jpg
IMG_5645.jpg
IMG_5646.jpg
IMG_5647.jpg
IMG_5648.jpg
IMG_5649.jpg
IMG_5650.jpg
IMG_5651.jpg
IMG_5652.jpg
IMG_5653.jpg
IMG_5654.jpg
IMG_5655.jpg
IMG_5656.jpg
IMG_5657.jpg
IMG_5659.jpg
IMG_5660.jpg
IMG_5661.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริปปั่นวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 02 มิ.ย. 2019, 22:29

กิจกรรมวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_5642.jpg
IMG_5643.jpg
IMG_5644.jpg
IMG_5645.jpg
IMG_5646.jpg
IMG_5647.jpg
IMG_5648.jpg
IMG_5649.jpg
IMG_5650.jpg
IMG_5651.jpg
IMG_5652.jpg
IMG_5653.jpg
IMG_5654.jpg
IMG_5655.jpg
IMG_5656.jpg
IMG_5657.jpg
IMG_5659.jpg
IMG_5660.jpg
IMG_5661.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริปปั่นวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 02 มิ.ย. 2019, 22:31

กิจกรรมวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_5662.jpg
IMG_5663.jpg
IMG_5664.jpg
IMG_5665.jpg
IMG_5666.jpg
IMG_5667.jpg
IMG_5668.jpg
IMG_5669.jpg
IMG_5670.jpg
IMG_5671.jpg
IMG_5673.jpg
IMG_5674.jpg
IMG_5675.jpg
IMG_5676.jpg
IMG_5677.jpg
IMG_5678.jpg
IMG_5679.jpg
IMG_5680.jpg
IMG_5681.jpg
IMG_5682.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริปปั่นวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 02 มิ.ย. 2019, 22:33

กิจกรรมวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_5683.jpg
IMG_5684.jpg
IMG_5685.jpg
IMG_5686.jpg
IMG_5687.jpg
IMG_5688.jpg
IMG_5690.jpg
IMG_5691.jpg
IMG_5692.jpg
IMG_5693.jpg
IMG_5694.jpg
IMG_5695.jpg
IMG_5696.jpg
IMG_5697.jpg
IMG_5698.jpg
IMG_5699.jpg
IMG_5700.jpg
IMG_5701.jpg
IMG_5702.jpg
IMG_5703.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริปปั่นวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 02 มิ.ย. 2019, 22:43

กิจกรรมวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_5704.jpg
IMG_5705.jpg
IMG_5706.jpg
IMG_5707.jpg
IMG_5708.jpg
IMG_5709.jpg
IMG_5710.jpg
IMG_5711.jpg
IMG_5712.jpg
IMG_5713.jpg
IMG_5714.jpg
IMG_5715.jpg
IMG_5716.jpg
IMG_5717.jpg
IMG_5718.jpg
IMG_5719.jpg
IMG_5720.jpg
IMG_5721.jpg
IMG_5722.jpg
IMG_5723.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริปปั่นวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 02 มิ.ย. 2019, 23:54

กิจกรรมวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_5724.jpg
IMG_5725.jpg
IMG_5726.jpg
IMG_5727.jpg
IMG_5728.jpg
IMG_5729.jpg
IMG_5730.jpg
IMG_5731.jpg
IMG_5732.jpg
IMG_5733.jpg
IMG_5734.jpg
IMG_5735.jpg
IMG_5736.jpg
IMG_5737.jpg
IMG_5738.jpg
IMG_5739.jpg
IMG_5740.jpg
IMG_5741.jpg
IMG_5742.jpg
IMG_5743.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริปปั่นวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 02 มิ.ย. 2019, 23:56

กิจกรรมวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_5744.jpg
IMG_5745.jpg
IMG_5746.jpg
IMG_5747.jpg
IMG_5748.jpg
IMG_5749.jpg
IMG_5750.jpg
IMG_5751.jpg
IMG_5752.jpg
IMG_5753.jpg
IMG_5754.jpg
IMG_5755.jpg
IMG_5756.jpg
IMG_5757.jpg
IMG_5758.jpg
IMG_5759.jpg
IMG_5760.jpg
IMG_5761.jpg
IMG_5762.jpg
IMG_5763.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริปปั่นวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 02 มิ.ย. 2019, 23:58

กิจกรรมวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_5764.jpg
IMG_5765.jpg
IMG_5766.jpg
IMG_5767.jpg
IMG_5768.jpg
IMG_5769.jpg
IMG_5770.jpg
IMG_5771.jpg
IMG_5772.jpg
IMG_5773.jpg
IMG_5774.jpg
IMG_5775.jpg
IMG_5776.jpg
IMG_5777.jpg
IMG_5778.jpg
IMG_5779.jpg
IMG_5780.jpg
IMG_5781.jpg
IMG_5782.jpg
IMG_5783.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริปปั่นวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 02 มิ.ย. 2019, 23:59

กิจกรรมวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_5784.jpg
IMG_5785.jpg
IMG_5786.jpg
IMG_5789.jpg
IMG_5790.jpg
IMG_5791.jpg
IMG_5792.jpg
IMG_5793.jpg
IMG_5795.jpg
IMG_5797.jpg
IMG_5798.jpg
IMG_5799.jpg
IMG_5800.jpg
IMG_5801.jpg
IMG_5802.jpg
IMG_5803.jpg
IMG_5804.jpg
IMG_5805.jpg
IMG_5806.jpg
IMG_5807.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริปปั่นวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 03 มิ.ย. 2019, 11:45

สมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดราชบุรีขอกราบขอบพระคุณพี่น้องนักปั่นทุกท่านทุกๆจังหวัดทุกๆชมรมที่มารวมตัวกันปั่นปันบุญวันจักรยานโลกมุ่งหน้าสู่เขื่อนไม้เต็งและไปร่วมบุญกันยังวัดสันติการามขออนุโมทนาบุญให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขสมหวังสมปรารถนาทุกประการหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดราชบุรีต้องกราบขออภัยณที่นี้ค่ะขอบพระคุณพี่น้องนักปั่นขอบพระคุณคณะผู้จัดงานขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ดูแลและขอขอบพระคุณท่านผอคะ ขอบคุณเจ้าของสถานที่จุดปล่อยตัวผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีท่านผ.อ.พัฒชิระ วรรณิสรณ์เป็นอย่างสูงค่ะ ขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางอังคณา ชิตะติตติประธานในพิธีและประธานในการปล่อยตัวนักปั่นเป็นอย่างสูงค่ะ

Re: สรุปทริปปั่นวันจักรยานโลก จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 03 มิ.ย. 2019, 11:47

ขอขอบคุณนักปั่นปันบุญวันจักรยานโลกทุกท่านค่ะ
แนบไฟล์
1559105676925.jpeg


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 3 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน