สรุปทริปคาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี ปี พ.ศ. 2561

เชิญรายงานประสบการณ์แข่ง/รูป/ผลการแข่งขัน

Re: สรุปทริปคาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี ปี พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย trytrle » 24 ก.ย. 2018, 18:45

คาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_0528.jpg
IMG_0529.jpg
IMG_0530.jpg
IMG_0531.jpg
IMG_0532.jpg
IMG_0533.jpg
IMG_0534.jpg
IMG_0535.jpg
IMG_0536.jpg
IMG_0537.jpg
IMG_0538.jpg
IMG_0539.jpg
IMG_0540.jpg
IMG_0541.jpg
IMG_0542.jpg
IMG_0543.jpg
IMG_0544.jpg
IMG_0545.jpg
IMG_0546.jpg
IMG_0547.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริปคาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี ปี พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย trytrle » 24 ก.ย. 2018, 18:48

คาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_0548.jpg
IMG_0549.jpg
IMG_0550.jpg
IMG_0551.jpg
IMG_0552.jpg
IMG_0553.jpg
IMG_0554.jpg
IMG_0555.jpg
IMG_0556.jpg
IMG_0557.jpg
IMG_0558.jpg
IMG_0559.jpg
IMG_0560.jpg
IMG_0561.jpg
IMG_0562.jpg
IMG_0563.jpg
IMG_0564.jpg
IMG_0565.jpg
IMG_0566.jpg
IMG_0567.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริปคาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี ปี พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย trytrle » 24 ก.ย. 2018, 18:50

คาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_0568.jpg
IMG_0569.jpg
IMG_0570.jpg
IMG_0571.jpg
IMG_0572.jpg
IMG_0573.jpg
IMG_0574.jpg
IMG_0575.jpg
IMG_0576.jpg
IMG_0577.jpg
IMG_0578.jpg
IMG_0579.jpg
IMG_0580.jpg
IMG_0581.jpg
IMG_0582.jpg
IMG_0583.jpg
IMG_0584.jpg
IMG_0585.jpg
IMG_0586.jpg
IMG_0587.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริปคาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี ปี พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย trytrle » 24 ก.ย. 2018, 18:53

คาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_0588.jpg
IMG_0589.jpg
IMG_0590.jpg
IMG_0591.jpg
IMG_0592.jpg
IMG_0593.jpg
IMG_0594.jpg
IMG_0595.jpg
IMG_0596.jpg
IMG_0597.jpg
IMG_0598.jpg
IMG_0599.jpg
IMG_0600.jpg
IMG_0601.jpg
IMG_0602.jpg
IMG_0603.jpg
IMG_0604.jpg
IMG_0605.jpg
IMG_0606.jpg
IMG_0607.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริปคาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี ปี พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย trytrle » 24 ก.ย. 2018, 18:57

คาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_0608.jpg
IMG_0609.jpg
IMG_0610.jpg
IMG_0611.jpg
IMG_0612.jpg
IMG_0613.jpg
IMG_0614.jpg
IMG_0615.jpg
IMG_0616.jpg
IMG_0617.jpg
IMG_0618.jpg
IMG_0619.jpg
IMG_0620.jpg
IMG_0621.jpg
IMG_0622.jpg
IMG_0623.jpg
IMG_0624.jpg
IMG_0625.jpg
IMG_0626.jpg
IMG_0627.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริปคาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี ปี พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย trytrle » 24 ก.ย. 2018, 18:59

คาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_0628.jpg
IMG_0629.jpg
IMG_0630.jpg
IMG_0631.jpg
IMG_0632.jpg
IMG_0633.jpg
IMG_0634.jpg
IMG_0635.jpg
IMG_0636.jpg
IMG_0637.jpg
IMG_0638.jpg
IMG_0639.jpg
IMG_0640.jpg
IMG_0641.jpg
IMG_0642.jpg
IMG_0643.jpg
IMG_0644.jpg
IMG_0645.jpg
IMG_0646.jpg
IMG_0647.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริปคาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี ปี พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย trytrle » 24 ก.ย. 2018, 19:03

คาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_0648.jpg
IMG_0649.jpg
IMG_0650.jpg
IMG_0651.jpg
IMG_0652.jpg
IMG_0653.jpg
IMG_0654.jpg
IMG_0655.jpg
IMG_0656.jpg
IMG_0657.jpg
IMG_0658.jpg
IMG_0659.jpg
IMG_0660.jpg
IMG_0661.jpg
IMG_0662.jpg
IMG_0663.jpg
IMG_0664.jpg
IMG_0665.jpg
IMG_0666.jpg
IMG_0667.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริปคาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี ปี พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย trytrle » 24 ก.ย. 2018, 19:08

คาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_0668.jpg
IMG_0669.jpg
IMG_0670.jpg
IMG_0671.jpg
IMG_0672.jpg
IMG_0673.jpg
IMG_0674.jpg
IMG_0675.jpg
IMG_0676.jpg
IMG_0677.jpg
IMG_0678.jpg
IMG_0679.jpg
IMG_0680.jpg
IMG_0681.jpg
IMG_0682.jpg
IMG_0683.jpg
IMG_0684.jpg
IMG_0685.jpg
IMG_0687.jpg
IMG_0688.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริปคาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี ปี พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย trytrle » 24 ก.ย. 2018, 19:10

คาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_0689.jpg
IMG_0690.jpg
IMG_0691.jpg
IMG_0692.jpg
IMG_0693.jpg
IMG_0694.jpg
IMG_0695.jpg
IMG_0696.jpg
IMG_0697.jpg
IMG_0698.jpg
IMG_0699.jpg
IMG_0700.jpg
IMG_0701.jpg
IMG_0702.jpg
IMG_0703.jpg
IMG_0704.jpg
IMG_0705.jpg
IMG_0706.jpg
IMG_0707.jpg
IMG_0708.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริปคาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี ปี พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย trytrle » 24 ก.ย. 2018, 19:12

คาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_0709.jpg
IMG_0710.jpg
IMG_0711.jpg
IMG_0712.jpg
IMG_0713.jpg
IMG_0714.jpg
IMG_0715.jpg
IMG_0716.jpg
IMG_0717.jpg
IMG_0718.jpg
IMG_0719.jpg
IMG_0720.jpg
IMG_0721.jpg
IMG_0722.jpg
IMG_0723.jpg
IMG_0724.jpg
IMG_0725.jpg
IMG_0726.jpg
IMG_0727.jpg
IMG_0728.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริปคาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี ปี พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย trytrle » 24 ก.ย. 2018, 19:14

คาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_0729.jpg
IMG_0730.jpg
IMG_0731.jpg
IMG_0732.jpg
IMG_0733.jpg
IMG_0734.jpg
IMG_0735.jpg
IMG_0736.jpg
IMG_0737.jpg
IMG_0738.jpg
IMG_0739.jpg
IMG_0740.jpg
IMG_0741.jpg
IMG_0742.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริปคาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี ปี พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 24 ก.ย. 2018, 19:55

ขอบคุณเติ้ลมากๆกับภาพสวยๆของCar Free Day ประจำปีนี้ 2018 ที่ตลาดปลาฟิชวิลเลจ
แนบไฟล์
Screenshot_20180924-194311_Chrome.jpg
Screenshot_20180924-194302_Chrome.jpg

Re: สรุปทริปคาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี ปี พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 24 ก.ย. 2018, 19:57

ขอบคุณสมาชิกนักปั่นคาร์ฟรีเดย์ทุกๆท่าน เงินจาก ที่ท่านอุดหนุนซื้อเสื้อคาร์ฟรีเดย์ได้นำมาจัดการเรื่องอาหาร สตาฟ มาแชลรถนำขบวนขอบพระคุณทุกท่าน
แนบไฟล์
FB_IMG_1537717532866.jpg
1537713164847.jpg

Re: สรุปทริปคาร์ฟรีเดย์ จ.ราชบุรี ปี พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 04 ต.ค. 2018, 05:24

ขอบคุณภาพสวยๆจากเสือเติ้ลค่ะ
ขอขอบคุณสมาชิกนักปั่นทุกท่านทุกชมรมเป็นอย่างสูงที่ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นcar free day2018 ของจ.ราชบุรีค่ะ
มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ ปี2019เราพบกันใหม่ค่ะ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 4 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน